Aile ve İlişki Koçluğu

“Aile ve ilişki koçluğu, aile bireyleri arasındaki iletişimin kalitesini arttıran ve çatışmaların üstesinden gelmelerinde onlara yardımcı olan bir çalışmadır.
Ailede sorunlar oluştuğunda problemleri çözmek dışında, aile bireylerinin ilişkilerini kuvvetlendirmek ve iletişimin yolunu açan, mutlu, güçlü, sağlıklı ve farkındalıklı bireyler oluşturmaya yardımcı olan bir sistemdir. Aile ve ilişki koçları; aile bireyleri, çiftler ve birbirini önemseyen diğer kişilere, ifade etmesi güç fikirleri ve duyguları korunmuş bir alanda ifade etme, birbirlerinin deneyimlerini, fikirlerini ve gereksinimlerini anlamalarına ve ilişkilerinde değişiklik yapmalarına imkan tanımaktadırlar.
İlişki Koçu, danışanının ilişkisini farklı bir açıdan görmesini sağlar. Koç ile danışan, danışanın kötü ilişkilerini geride bırakması, gerekiyorsa ilişkilerini değiştirmesi ve ileriye dönük sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurması için birlikte çalışırlar.
İlişki Koçu, sınır, kararlılık ve dürüst iletişim gibi sağlıklı ilişki becerileri kazanması için hedefler koymasında danışanını destekler. Koç, danışanına çeşitli düzeylerde dinleme, etkili sorular sorma ve karşısındaki insanla nasıl “biz” olunacağına dair beceriler üzerine konuşur; danışan bu becerilerle donatıldığında, ilişkileriyle ilgili sağlıklı ve bilinçli kararlar verebilme güveni kazanır.”

1. Ders

1
1.1. İlişki nedir? Nasıl kurulur? Nasıl sürdürülür?
2
1.2. Aile ve ilişki koçluğu nedir?
3
1.3. Aile ve ilişki koçluğunda temel yaklaşımlar
4
1.4. Aile ve ilişki koçluğunun uygulama alanları
5
1.5. Aile Değerleri çalışması

2. Ders

1
2.1. Aile yaşam döngüsü
2
2.2. Ailede roller
3
2.3. İlişkilerde roller
4
2.4. Aile değerlendirme ölçeği
5
2.5. Gelişimsel süreç
6
2.6. Aile ve aile yaşam döngüsü

3. Ders

1
3.1. Sürdürülebilir evliliğin yedi ilkesi
2
3.2. Mahşerin dört atlısı
3
3.3. Tanıma kartları/ aktivite kartları
4
3.4. Aile içi iletişim
5
3.5. Aile içi sorun çözme becerileri

4. Ders

1
4.1. Şiddetsiz iletişim
2
4.2. Aile içinde şiddetsiz iletişimin kullanılması
3
4.3. Ana varsayımları
4
4.4. İlişki koçluğunda şiddetsiz iletişimin uygulama alanı
5
4.5. Aile panosu uygulaması

5. Ders

1
5.1. TA temas sistemleri
2
5.2. TA ilişkilerde kullanımı
3
5.3. Ebeveyn/ yetişkin/ çocuk modları
4
5.4. Drama üçgeni

6. Ders

1
6.1. Şemalar nedir?
2
6.2. Şemalar ile koçluk nasıl yapılır?
3
6.3. Şemaların oluşumu
4
6.4. Şemaların üzerinde çalışma yapmak

7. Ders: Süpervizyon

Layer 1